Български (България)English (United Kingdom)
Адвокат Роксана Найденова
Добре дошли в сайта на адвокат Роксана Найденова

За осигуряване на оптимална защита интересите на клиентите, адвокат Роксана Найденова предоставя експертни правни консултации и услуги, свързани с изготвяне на документи, правна помощ, посредничество при водене на преговори и процесуално представителство пред всички български съдилища и арбитражни институции.
Основна цел на кантората е бързата, компетентна и отговорна работа с клиентите и максимална защита на техните интереси, като извършваните в кантората правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите.
Предлагаме сключване на договор на абонаментен принцип за търговските дружества на разумни цени.

Кантората на адвокат Роксана Найденова предлага високо професионално обслужване във всички сфери на правото.

Кантората на адвокат Роксана Найденова предлага високо професионално обслужване във всички сфери на правото.
 
Професионален опит

– юрисконсулт Държавно лесничейство Габрово и Плачковци
– публичен изпълнител в Агенция за държавни вземания, гр. Габрово
– юрисконсулт и Главен юрисконсулт В ОПУ Габрово - НА „Пътна инфраструктура”
– юрисконсулт в „Капитан Дядо Никола” АД - Габрово
– Адвокат - РЗИ / РИОКОЗ/ 2015 г.

 
Образование

Адвокат във Великотърновска адвокатска колегия след положен изпит съгласно Закона за адвокатурата, връзка с Наредба № 2 от 29.10.2004 г. на ВАС; както и положен с „Отличен” изпит за правоспособност по чл. 36, ал. 2 от ЗЧСИ от 03.11.2011 г. за помощник-частен съдебен изпълнител;

прочети още >>
 

Анкета

Ползвали ли сте нашите услуги